Senin, 31 Januari 2011

Kumpulan do`a-do`a sehari-hari (1)

Doa Terhadap Orang yang bertengkar dengan kita


Ittaqillaaha.
Raaqibillaaha.
i’la annallaaha muththalli’un ‘alayka.
Yawma tajidu kullu nafsin maa ‘amilat min khayrin mundharan.
Artinnya:
“Bertakwalah kepada Allah mendekatlah kepada Allah.
Ketahuilah, bahwasannya Allah melihat perbuatanmu.
Pada hari dimana tiap-tiap orang mendapati segala kebajikan yang dikerjakannya.

Do`a menjinakkan hewan


Afaghayra diiniilaahi yabghuuna walahuu aslama man fissamaawaati wal ardhi thaw’an wa karhan wa liayhi turja’uuna.

Artinnya : “Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-Lah menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan”.

Doa Tahan lapar, haus dan capai


Alladzii khalaqaanii fahuwaa yahdiiniiwal ladzii huwa yuth'imunii wa yasqiinii wa idzaa maridhtu fahuwayasyfiina.

Artinya:
Tuhan yang telah menciptakan aku, makaDia-lah yang menunjuki aku, dan Tuhanku, yang Dia memberi makan danminum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dia-lah yang menyembuhkan aku.

Pengobatan Penyakit Perut Mual

Salah satu resep Islami yang dapat diterapkan dalam rangka mengobati penyakit “perut mual” yang sedang diderita seseorang adalah :

a.Sediakan gelas kosong
b.Isilah dengan air bersih seluruhnnya
c.Bacakanlah firman Allah di bawah ini:Artinnya: Dan Firmakanlah “Wahai bumi, telanalh airmu, dan hai langit (hujan) berhentilah” Airpun disurutkan, perintahpun diselesaikan dan bahtera berlabuh diatas bukti Judy, dan dikatakan,”kebinasaan bagi kaum yang Zalim.” (Surat Hu’ud Ayat 44)

d.Setelah itu diminumkan pada si Penderita

Insya Allah lekas sembuh. Dan perut anda takkan terasa mual-mual lagi.
Doa ketika Sakit PanasBismillahii kabiiri na’uudzu billaahii ‘azhiimi min syarri ‘irqin wa min syarrin naari.

Artinnya: “Dengan nama Allah Yang Maha Besar, kami berlindung kepada Allah Yang Maha Agung dari kejahatan peluh yang mendidih dan kejahatan panasnnya api.”
Mengobati kesurupan dengan ayat Al qur`an

Ayat-ayat Al Qur’an sebagai firman Allah SWT memang memiliki “Khasiat Dahsyat” untuk penyembuhan suatu penyakit. Hal ini bukannya dibuat-buat manusia. Tapi Allah SWT menyatakan dengan tegas :Artinnya: “Katakanlah : Al Qur’an itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman” (QS Fushlihat ayat 44)

Akan halnnya “Penyakit Kesurupan” petunjuk penyembuhan islam telah mengharapkan pada kita. Carannya sebagai berikut:

Pertama (1) : Bacalah Surat Al-Mu’minuun (Juz XVIII) surat ke 23 ayat yang 108-109Qaalakh sa-uu’ Fiihaa wa laa tukal-li-muun (108)

Artinnya: Tetaplah disana meratapi nasib malangmu ! jangan bicara lagi dengan AKU !”In-nahuu kaana Fariiqum min ‘ibaadii yaquuluuna rab-banaa aaman-naa faghfir lanaa war hamnaa wa anta khairur raahimiin (109)

Artinnya: “Sesungguhnnya ada segolongan dari para hamba-ku yang berdo’a O Tuhan kami ! kami telah beriman, Oleh karena itu ampunillah kami dan berilah kami rahmat ! Engkaulah pemberi rahmat yang sebaik-baiknnya”

Surat Al-Mu’minuun (juz XVIII) surat ke 23 ayat yang 108-109 Dikutip dari Terjemah dan Tafsir Al Qur’an keluaran (Departemen Agama R.I Badan penelitaian dan pengembangan lektur Agama Jl Kramat Raya 85 Jakarta Pusat Tlp 44637)

Kedua (2) : Setelah itu ditiupkan pada telinga si Penderita

Jika resep tersebut dipraktekkan dengan sunguh-sungguh. Berkat izin Allah SWT semata, Niscaya yang anda derita lekas sembuh.

Yakinlah selalu, bahwa Allah SWT : Maha Penyembuh !

Mohon Ampunan

Rabbana inna aamannaa faghfirlanaa dzunuubanaa waqinaa ‘adzaaban naari.


Artinnya: “Ya Tuhan kami, bahwasannya kami telah beriman maka ampunilah segala dosa kami dan periharalah kami dari siksa neraka. “(Ali ‘Imran : 16).

Doa ketika singgah disebuah tempat, menempati rumah baru.

A’uudzu bikalimaatillaahit taammaati min syarri maa khalaqa.


Artinnya: “Aku berlindung diri dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna itu dari semua kejelekan yang ia buatnnya
.
Do'a Mohon Jodoh dan Keturunan yang BaiK

Artinya: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidupku seorang diri, dan Engkaulah pewaris yang paling baik." (QS. Al-Anbiyai': 89).

Artinya: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik. Sungguh Engkau Maha Pendengar doa." (QS. Ali 'Imron: 38).

Mencerdaskan otak dan tidak mudah lupaAllaahumma awwir bil kitabi bashari wasyrah bihii shadrii was tamil bihii yadanii wa athiiq bihil lisaanii waqawwi bihi janaanii wa asri bihii fahnii waqawwi bihii ‘zmii bihawlika wa quwwatika fa innahu laa hawla walaa quwwata il9la bika yaa arhamar raahimiina. Alaahummas tawda’tuka maa’ allamtaniihi fardudhu ilaa ‘indahaajatii liayhi walaa tansaniihi yaa rabbal ‘aalamiina.

Artinya:
“Ya Allah, terangilah pandangan saya dengan AL Qur’an. Dan dengannya lapangkanlah hati saya dan dapatlah kirannya beramal dengannya. Lancarkanlah lidah saya dalam mengucapkannya, dan teguhkanlah hati saya dengannya, dan percepatkanlah kefahaman saya dengannya serta teguhkanlah saya dengannya. Dengan sebab daya dan kekuatan-Mu, karena tiada daya untuk melakukan taat dan tiada upaya untuk menjauhkan maksiat, melainkan dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Maha Pengasih sekalian yang berkasih sayang, Ya Allah saya menitipkan kepada-Mu ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka perkenankanlah kirannya Engkau mengembalikannya lagi kepadaku ketika saya membutuhkannya. Dan janganlah hendaknnya Engkau melupakannya, Wahai Tuhan Semesta alam.

Kasih sayang dan petunjukRabbanaa aatinaa min ladunka rahmatan wa hayyi’lanaa min amrinaa rasyadan.

Artinya: Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. (AL Kahfi:10)

Diberi keputusan yang adilRabbihkum bil haqqi wa rabbunar rahmaanul musta’aanu ‘alaa maa tashifuuna.

Artinya: Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil dan Tuhan kami adalah Tuhan Yang Maha Pemurah dan yang dimohon pertolongan-Nya apa yang kamu pinta (kepada-Nya). (Al Anbiya:112)

Kedudukan yang BaikRabbi adkhiinii mudkhala shidqin wa akhrijnii mukhraja shidqin waj’al lii min la dunka sulthaanan nashiiran.

Artinya: Ya Tuhanku, masukanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang menolong.(Al Isro’80)

Kemenangan dan KesalehanAllahummaj, alnaa mufiihiina. Alaahummaftah aqfaala quluu binaa bi dzikrika, wa atmim alaynaa ni,mataka, wa asbigh ‘alaynaa min fadhlika, waj’alnaa min ibaadikash shaalihiina.

Artinya: “Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendapat kemenangan, wahai Tuhanku, bukalah segala kunci-kunci hati kami dengan menyebut –Mu dan sempurnakanlah atas kami nikmatMu dan curahkanlah atas kami keutamaan –Mu dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang shaleh.

Menerima Khabar GembiraAlhamdulillahi rabbil ‘aalamiina hamdan yuwaa fiini’amahu wa yukaafii maziidah.

Artinya: “Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara segala alam pujan yang menyamai nikmat-Nya dan menandingi keutamaan-Nya.”

Pertolongan dalam segala halRabbi a’ini walaa tu’in ‘alayya wanahurnii walaa tanshur ‘alayyaa wamkuriii walaa tamkur ‘alayya wa yassir hudaaya wanshurnii ‘alaa man baghlyaa ‘alayya, rabbij ‘ainii laka syakiran, laka dzaakiran laka raahiban, laka mithwaa ‘an, ilayka mujiban aumuniiba. Rabbi taqabbal tawbatil wa aghsil hawbatii wa ajib da’wati wa tsabit hujjatii wahdi qalbi wasdid lisaani waslul sakhiimata qalbi.

Artinya: “Ya Allah Tuhanku, bantulah aku dan janganlah Engkau membantu untuk menyulitakn aku tolonglah aku dan janganlah Engkau menolong untuk menyengsarakan aku, berilah aku siasat dan janganlah Engkau beri siasat untuk mengalahkan aku, mudahkanlah petunjuk bagiku, dan tolonglah aku terhadap orang yang menganiaya diriku. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang bersyukur pada-Mu, ingat pada- Mu, takut pada-Mu, taat pada-Mu, memenuhi perintah-Mu, dan kembali kepada-Mu, Ya Tuhanku, terimalah taubatku, cucilah dosaku, perkenankanlah doaku, tetapkanlah hujjahku, tujukilah hatiku, luruskanlah ucapanku, dan lenyapkanlah kedengkian hatiku.”

Doa Menghilangkan KesedihanInni tawakkaltu ‘alal hayyil ladzii laa yamuutu wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘azhiimi

Artinya: Sesungguhnya aku berserah diri kepada Yang Maha Hidup yang takkan pernah mati. Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha TInggi dan Maha Agung.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar